Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 32009L0043 
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1004 af 22/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel m.v.
(Krigsmaterielloven)

Justitsministeriet
BEK nr 549 af 28/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande
Justitsministeriet
BEK nr 691 af 27/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande
Justitsministeriet
LBK nr 1005 af 22/10/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
(Våbenloven)

Justitsministeriet
LOV nr 564 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v.
(Civile bevæbnede vagter på danske lastskibe m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 413 af 09/05/2011 - Historisk
Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v.
(Forenkling af fremgangsmåden ved meddelelse af udførselstilladelse m.v.)

Justitsministeriet
BEK nr 690 af 27/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
Justitsministeriet
BEK nr 1248 af 30/10/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
Justitsministeriet
BEK nr 997 af 19/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
Justitsministeriet