Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter.

EU referencer: 32009L0065 
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 1374 af 13/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 615 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
(Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1434 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 1345 af 06/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 865 af 02/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 681 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 786 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udenlandske UCITS' markedsføring i Danmark
Erhvervsministeriet
BEK nr 636 af 06/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation
Erhvervsministeriet
VEJ nr 55 af 18/07/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1051 af 25/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 333 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 935 af 17/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 557 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktie
(Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 155 af 28/02/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland
(Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 597 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1515 af 10/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 316 af 30/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 758 af 17/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 1481 af 13/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1318 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 745 af 28/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 703 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 681 af 21/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fusion og spaltning af investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 666 af 17/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet