Søgeresultat


Søgningen fandt 62 dokumenter.

EU referencer: 32009L0072 1|2 >

 
LBK nr 125 af 07/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 119 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 118 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 704 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 466 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
(Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 690 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Forsyningstilsynet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1402 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
(Systemansvarsbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1302 af 04/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 75 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
(Målerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1401 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1384 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1279 af 25/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1400 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 823 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning
(Anmeldelsesbekendtgørelse på Elområdet)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 565 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg
(Kraftværksbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1216 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1002 af 20/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1001 af 20/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1322 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 840 af 15/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
(Elforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 356 af 04/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
(VE-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 53 af 18/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 52 af 17/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1194 af 28/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1009 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 997 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1003 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 147 af 20/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 114 af 09/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 119 af 09/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1288 af 27/10/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1141 af 29/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 418 af 25/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 122 af 06/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1330 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1329 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1275 af 11/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1274 af 11/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 279 af 21/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1097 af 08/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1074 af 08/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 662 af 08/06/2017 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 633 af 16/06/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1473 af 11/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1217 af 15/10/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 857 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1335 af 02/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 818 af 14/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1513 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2 >