Søgeresultat


Søgningen fandt 57 dokumenter.

EU referencer: 32009L0072< 1|2 

 
BEK nr 821 af 27/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
(Faktureringsbekendtgørelse på elområdet)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1358 af 03/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 196 af 27/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning
(Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 930 af 17/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 821 af 29/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 497 af 25/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør
(ISO-Bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 161 af 23/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet< 1|2