Søgeresultat


Søgningen fandt 25 dokumenter.

EU referencer: 32009L0073 
LBK nr 1127 af 05/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 997 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 466 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
(Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 690 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Forsyningstilsynet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 818 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 920 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømssystemer
(Opstrømsrørledningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1384 af 28/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1354 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 822 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning
(Anmeldelsesbekendtgørelse på Naturgasområdet)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1216 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1034 af 04/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1007 af 26/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om mulige tidsbegrænsede undtagelser fra visse bestemmelser i lov om naturgasforsyning for større anlæg i naturgasinfrastrukturen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1002 af 20/10/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 147 af 20/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1157 af 06/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1331 af 25/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1097 af 08/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 996 af 13/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 630 af 08/06/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1513 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 748 af 09/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1670 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 311 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning
(Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen for naturgas)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 162 af 23/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet