Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter.

EU referencer: 32009L0111 
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 579 af 01/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1125 af 23/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 915 af 12/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 766 af 02/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1058 af 17/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 764 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 1325 af 01/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1232 af 31/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om store engagementer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1225 af 28/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 1217 af 27/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indfrielse og nedskrivning af hybrid kernekapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 938 af 21/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indfrielse og nedskrivning af hybrid kernekapital
Erhvervsministeriet