Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter.

EU referencer: 32009L0125 
LBK nr 1093 af 01/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(Ecodesignloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1274 af 19/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 523 af 22/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1068 af 15/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(Ecodesignloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1876 af 29/12/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 540 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 455 af 18/05/2011 - Historisk
Lov om energimærkning af energirelaterede produkter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 840 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1028 af 30/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1601 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
(BR15)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 810 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet