Søgeresultat


Søgningen fandt 53 dokumenter.

EU referencer: 32009L0128 1|2 >

 
2015/1 LSF 59
Forslag til Lov om ophævelse af lov om randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1403 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1401 af 26/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 658 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1412 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 966 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1317 af 19/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 849 af 24/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 878 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 489 af 21/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemikalier
(Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 594 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 294 af 11/04/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love
(Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1281 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Oplysning til forbrugere om plantebeskyttelsesmidler samt ændring af bilag om ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 188 af 22/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1647 af 17/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 965 af 13/07/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 883 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1574 af 12/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 969 af 28/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 907 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 905 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 595 af 01/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1754 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1753 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler
(Undervisningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1752 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1751 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1750 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1749 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1290 af 24/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1232 af 05/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 26/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 127 af 06/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1598 af 18/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1430 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1536 af 13/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Pesticidsprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1507 af 12/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1088 af 06/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 825 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler
(Undervisningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 245 af 28/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1355 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >