Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

EU referencer: 32009L0132 
LBK nr 760 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Skatteministeriet
LOV nr 277 af 27/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
LBK nr 106 af 23/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 745 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 814 af 24/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
(momsbekendtgørelsen)

Skatteministeriet