Søgeresultat


Søgningen fandt 32 dokumenter.

EU referencer: 32010L0031 
LBK nr 120 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 793 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1230 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom
(Formidlingsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
CIR1H nr 9015 af 10/01/2020 - Gældende
Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1211 af 09/10/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 523 af 22/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1307 af 24/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
(Varmeforsyningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 636 af 19/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1876 af 29/12/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1314 af 12/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 781 af 05/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 909 af 18/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1392 af 22/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1028 af 30/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 824 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1759 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1701 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1601 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
(BR15)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 203 af 06/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 673 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 62 af 27/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 61 af 27/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 810 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 733 af 27/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 695 af 22/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
CIR1Æ nr 60 af 05/07/2012 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 - Historisk
Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner
(til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet