Søgeresultat


Søgningen fandt 21 dokumenter.

EU referencer: 32010L0043 
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 615 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
(Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 865 af 02/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS
Erhvervsministeriet
VEJ nr 55 af 18/07/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1051 af 25/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 333 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 935 af 17/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 557 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktie
(Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 597 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1320 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om depotselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 811 af 30/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer
Erhvervsministeriet
BEK nr 745 af 28/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 672 af 20/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om depotselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 666 af 17/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet