Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter.

EU referencer: 32010L0044 
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 681 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 756 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 786 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udenlandske UCITS' markedsføring i Danmark
Erhvervsministeriet
LBK nr 1051 af 25/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 333 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 935 af 17/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 557 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktie
(Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 597 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1481 af 13/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1320 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om depotselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1319 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v.
Erhvervsministeriet