Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter.

EU referencer: 32010L0065 
BEK nr 417 af 09/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 1462 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1396 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1021 af 26/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 428 af 08/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 10/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
(Modtagebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 08/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet