Søgeresultat


Søgningen fandt 20 dokumenter.

EU referencer: 32010L0073 
LBK nr 459 af 24/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1170 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1172 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 251 af 21/03/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 831 af 12/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(Værdipapirhandelsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 227 af 11/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 982 af 06/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 219 af 20/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
(Værdipapirhandelsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 855 af 17/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 155 af 28/02/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland
(Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1176 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1526 af 09/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1258 af 09/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1256 af 04/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1442 af 13/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 668 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervsministeriet
BEK nr 657 af 22/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
(Udstederbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet
BEK nr 643 af 19/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
(Stor prospektbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet