Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32010L0076 
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 186 af 08/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område
Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 342 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 915 af 12/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 122 af 07/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1399 af 16/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 764 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital
Erhvervsministeriet
BEK nr 1665 af 21/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder
Erhvervsministeriet