Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter.

EU referencer: 32011R0142 
BEK nr 574 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 750 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af kompetence til kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse og attestering af anlæg til forbrænding af husdyrgødning samt regler om brugerbetaling
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1221 af 22/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 558 af 01/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9196 af 06/06/2011 - Gældende
Vejledning om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 850 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 775 af 28/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 302 af 12/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
(Bekendtgørelse om anvendelse af organisk gødning)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 165 af 01/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 164 af 01/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9109 af 13/04/2011 - Historisk
Vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
(Vejledning om organisk gødning)

Miljø- og Fødevareministeriet