Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

EU referencer: 32012L0034 
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 893 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1380 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1379 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1329 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til international passagertransport m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1245 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1136 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Jernbanenævnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1047 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 854 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1328 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1263 af 28/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1501 af 05/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1357 af 27/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1433 af 17/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
(Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 214 af 10/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
(Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 215 af 06/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet