Søgeresultat


Søgningen fandt 6 dokumenter.

EU referencer: 32013L0016 
BEK nr 1293 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1292 af 12/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1291 af 12/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

Erhvervsministeriet
BEK nr 712 af 15/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
Erhvervsministeriet
BEK nr 936 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
Erhvervsministeriet