Søgeresultat


Søgningen fandt 51 dokumenter.

EU referencer: 32013L0030 1|2 >

 
LBK nr 1190 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Undergrundsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 125 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 277 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1499 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1334 af 17/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1333 af 17/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 834 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 833 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9 af 05/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1390 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1381 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 434 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore
(Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 874 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1343 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1342 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1341 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1205 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1199 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1196 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1194 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 909 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme
(Beredskabsbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 847 af 29/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
(Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 845 af 29/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.
(Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 842 af 29/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
(Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 911 af 17/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.).
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 116 af 26/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1216 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1191 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1616 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 916 af 03/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 831 af 01/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1542 af 19/12/2017 - Historisk
Lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 535 af 29/04/2015 - Historisk
Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 910 af 10/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1392 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1379 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1853 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1338 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1198 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1197 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1195 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1190 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1193 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 848 af 29/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
(Bekendtgørelse om lægelig kontrol med ioniserende stråling offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 846 af 29/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
(Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 844 af 29/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
(Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 843 af 29/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.
(Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser offshore)

Beskæftigelsesministeriet 1|2 >