Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter.

EU referencer: 32013L0034 
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)
Erhvervsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 958 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)
(IFRS-bekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1468 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
Erhvervsministeriet
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1089 af 14/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1547 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 736 af 17/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
Erhvervsministeriet