Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

EU referencer: 32013L0050 
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1526 af 09/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1256 af 04/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om storaktionærer
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 251 af 21/03/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1258 af 09/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervs- og Vækstministeriet