Søgeresultat


Søgningen fandt 7 dokumenter.

EU referencer: 32013L0054 
2015/1 SF.L L 116
Skriftlig fremsættelse (10. februar 2016) - L 116
Erhvervs- og Vækstministeriet
2015/1 LSF 116
Forslag til Lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.)
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 400 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 70 af 27/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 69 af 27/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene
Erhvervsministeriet
BEK nr 66 af 27/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse dele af Søfartsstyrelsens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold
Erhvervsministeriet