Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32013L0055 
LOV nr 1871 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Anerkendelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 59 af 13/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 966 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet
Erhvervsministeriet
BEK nr 53 af 14/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.
(Anerkendelsesbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 989 af 23/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
BEK nr 307 af 29/03/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1382 af 30/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 306 af 23/03/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1601 af 14/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
(BR15)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1486 af 03/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer
Børne- og Socialministeriet