Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32013L0059 
LOV nr 23 af 15/01/2018 - Gældende
Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 670 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
(Radioaktivitetsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 671 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer
(Strålingsgeneratorbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 669 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
(Strålebeskyttelsesbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10 af 05/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9 af 05/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 85 af 02/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 86 af 02/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer
(Strålingsgeneratorbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 84 af 02/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1179 af 21/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet