Søgeresultat


Søgningen fandt 123 dokumenter.

EU referencer: 32013R1303 1|2|3 >

 
2014/1 LSF 38
Forslag til Lov om Landdistriktsfonden
Fødevareministeriet
2014/1 LSF 36
Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden
Fødevareministeriet
LBK nr 114 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 160 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
BEK nr 291 af 27/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
(Kriteriebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 173 af 03/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 143 af 25/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 64 af 25/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder
(Tilskudsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1523 af 16/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1224 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1082 af 29/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fiskerikontrol (myndighed) og tilskud til videreudvikling og forvaltning af det danske system til fordeling af fiskerimuligheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1004 af 01/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 837 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 784 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 783 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 721 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 538 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 472 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren
Udenrigsministeriet
BEK nr 453 af 17/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø
Udenrigsministeriet
BEK nr 252 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
(Vandløbsrestaureringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1810 af 30/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 875 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 763 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 645 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1141 af 20/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 872 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1006 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1208 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 586 af 03/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LBK nr 1375 af 10/12/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 18 af 04/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 347 af 14/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LOV nr 126 af 11/02/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
(Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1361 af 16/12/2014 - Historisk
Lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
LOV nr 1360 af 16/12/2014 - Historisk
Lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 962 af 17/09/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 857 af 22/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 386 af 09/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 245 af 14/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
(Vandløbsrestaureringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 184 af 26/02/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1761 af 27/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1600 af 14/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1093 af 30/08/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
(Vandløbsrestaureringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1050 af 17/08/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >