Søgeresultat


Søgningen fandt 95 dokumenter.

EU referencer: 32013R1303 1|2 >

 
2014/1 LSF 38
Forslag til Lov om Landdistriktsfonden
Fødevareministeriet
2014/1 LSF 36
Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden
Fødevareministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 347 af 14/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 1093 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
(Vandløbsrestaureringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1050 af 17/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 875 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 837 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 763 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 645 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 513 af 22/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 92 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1141 af 20/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1119 af 05/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1103 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø
Udenrigsministeriet
BEK nr 953 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 872 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 871 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 868 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1006 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 497 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1208 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 586 af 03/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 532 af 27/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LBK nr 18 af 04/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 126 af 11/02/2014 - Historisk
Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
(Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1361 af 16/12/2014 - Historisk
Lov om Hav- og Fiskerifonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1360 af 16/12/2014 - Historisk
Lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 972 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 332 af 25/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
Udenrigsministeriet
BEK nr 269 af 10/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 251 af 03/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1760 af 29/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1527 af 18/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1517 af 14/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1362 af 30/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1142 af 20/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1121 af 05/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1120 af 05/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 884 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 869 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 645 af 06/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 614 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 210 af 24/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 195 af 24/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >