Søgeresultat


Søgningen fandt 75 dokumenter.

EU referencer: 32013R1305< 1|2 

 
BEK nr 1004 af 29/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 814 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 576 af 02/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 526 af 24/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 525 af 24/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 417 af 12/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 11/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 323 af 04/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 149 af 24/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1647 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1378 af 01/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1209 af 27/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1185 af 15/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1140 af 28/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 26/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 520 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 519 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 518 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 471 af 17/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 251 af 16/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 250 af 16/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 249 af 16/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 02/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1592 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 29/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2