Søgeresultat


Søgningen fandt 101 dokumenter.

EU referencer: 32013R1306 1|2|3 >

 
2014/1 LSF 38
Forslag til Lov om Landdistriktsfonden
Fødevareministeriet
LBK nr 114 af 06/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 173 af 03/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 143 af 25/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1650 af 20/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1501 af 17/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1523 af 16/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1117 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1108 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1004 af 01/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 721 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 538 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 763 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 645 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1141 af 20/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 872 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1006 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1208 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1375 af 10/12/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 18 af 04/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1360 af 16/12/2014 - Historisk
Lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1595 af 19/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
(Centralisering af KO-kontrollen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 962 af 17/09/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 857 af 22/08/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 344 af 02/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 26/02/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1761 af 27/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1807 af 21/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1600 af 14/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1387 af 29/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1371 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1050 af 17/08/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1036 af 26/07/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 972 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 837 af 22/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 513 af 22/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 380 af 01/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 291 af 20/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 269 af 10/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 251 af 03/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg- og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 92 af 06/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 68 af 26/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11 af 09/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1760 af 29/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1527 af 18/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1697 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >