Søgeresultat


Søgningen fandt 98 dokumenter.

EU referencer: 32013R1306< 1|2 

 
BEK nr 1362 af 30/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1142 af 20/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1121 af 05/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 964 af 12/07/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 953 af 06/07/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 884 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 871 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 869 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 868 af 26/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 195 af 24/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 157 af 07/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1417 af 29/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1259 af 26/10/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1095 af 10/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1005 af 29/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1004 af 29/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 814 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 576 af 02/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 526 af 24/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 525 af 24/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 417 af 12/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 11/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 323 af 04/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 204 af 09/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 149 af 24/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1647 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1547 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1378 af 01/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1377 af 01/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1209 af 27/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1185 af 15/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1140 af 28/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 26/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 520 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 519 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 518 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 471 af 17/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 251 af 16/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 250 af 16/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 249 af 16/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 02/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 100 af 30/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1592 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1544 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 29/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 907 af 29/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 25/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2