Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter.

EU referencer: 32014L0027 
BEK nr 625 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 624 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 697 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 834 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 833 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 735 af 27/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 734 af 27/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på offshoreanlæg (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 733 af 26/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer på offshoreanlæg m.v. (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 628 af 04/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 627 af 04/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 626 af 04/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet