Søgeresultat


Søgningen fandt 36 dokumenter.

EU referencer: 32014L0051 
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 637 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 886 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1727 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1279 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1272 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation
Erhvervsministeriet
BEK nr 1166 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende coassurancevirksomhed inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område
Erhvervsministeriet
BEK nr 1165 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1164 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 620 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v
Erhvervsministeriet
BEK nr 617 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1672 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1774 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 444 af 18/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
Erhvervsministeriet
BEK nr 1170 af 25/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1258 af 27/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1176 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 621 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 619 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 618 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 594 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1673 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen
Erhvervsministeriet
BEK nr 1724 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag
Erhvervsministeriet
BEK nr 1775 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1671 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model
Erhvervsministeriet
BEK nr 1761 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner
Erhvervsministeriet
BEK nr 1760 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 659 af 13/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner
Erhvervsministeriet
BEK nr 321 af 30/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 320 af 30/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model
Erhvervsministeriet
BEK nr 319 af 30/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet