Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter.

EU referencer: 32014L0065 
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1229 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af grænser for besiddelse af råvarederivater
Erhvervsministeriet
BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 921 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere
Erhvervsministeriet
BEK nr 919 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 864 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1619 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
(Bæredygtighedsbekendtgørelse vedr. CO2-kvoteordningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 738 af 13/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 747 af 07/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet