Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

EU referencer: 32015L0849 
LBK nr 1047 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
(Erhvervsfondsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 735 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
(SE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 659 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
(LEV-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 658 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
(SCE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 667 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
Erhvervsministeriet
LOV nr 262 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1358 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 651 af 08/06/2017 - Historisk
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1359 af 30/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet