Søgeresultat


Søgningen fandt 41 dokumenter.

EU referencer: 32015L1535 
2019/1 LSF 98
Forslag til Lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
2019/1 LSF 63
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (Forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 61 af 28/01/2020 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven (Forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 332 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)
Skatteministeriet
LOV nr 1730 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1724 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Nedsættelse af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift og fremrykning af reduktion af den grønne check)
Skatteministeriet
LOV nr 1434 af 05/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier)
Skatteministeriet
LOV nr 1431 af 05/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 104 af 13/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand, spiritusafgiftsloven, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas indeholdt i lightere ved indførsel)
Skatteministeriet
LOV nr 1431 af 11/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1049 af 12/09/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 687 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand)
Skatteministeriet
LOV nr 686 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
Skatteministeriet
LOV nr 474 af 17/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love (Tilretning af elpatronordningen, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1558 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.)
Skatteministeriet
BEK nr 1544 af 16/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 715 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1355 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for last- og passagerskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 613 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.
(Jodbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 593 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 592 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 546 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter
Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 23/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 201 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 200 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1639 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker
Forsvarsministeriet
BEK nr 1087 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om EU's informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 485 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1556 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Lempelse af elafgift for forlystelser)
Skatteministeriet
BEK nr 1220 af 23/10/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1616 af 13/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1281 af 29/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 773 af 09/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om onlinekasino
Skatteministeriet
BEK nr 772 af 09/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 599 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 1398 af 28/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler
(Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 475 af 25/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr
Miljø- og Fødevareministeriet