Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter.

EU referencer: 32015L1535 
LOV nr 1049 af 12/09/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 687 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand)
Skatteministeriet
LOV nr 686 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
Skatteministeriet
LOV nr 474 af 17/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love (Tilretning af elpatronordningen, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1558 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.)
Skatteministeriet
BEK nr 1281 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 773 af 09/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om onlinekasino
Skatteministeriet
BEK nr 772 af 09/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 599 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 1639 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker
Forsvarsministeriet
BEK nr 1087 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om EU's informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 485 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1556 af 13/12/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Lempelse af elafgift for forlystelser)
Skatteministeriet
BEK nr 1398 af 28/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler
(Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 475 af 25/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr
Miljø- og Fødevareministeriet