Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter.

EU referencer: 32015L2366 
LBK nr 1024 af 03/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LOV nr 706 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1259 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbydere af betalingstjenesters indberetning af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1428 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 642 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, opgørelse af kapitalgrundlag, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1360 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1277 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester
(Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester)

Erhvervsministeriet