Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter.

EU referencer: 32016L1148 
2017/1 LSF 135
Forslag til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 377 af 02/04/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LOV nr 437 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Forsvarsministeriet
LOV nr 440 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 436 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
(NIS-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 441 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 461 af 09/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 820 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 46 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads
Erhvervsministeriet
BEK nr 1042 af 06/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 457 af 09/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om hændelsesrapportering for operatører af væsentlige tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 454 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter
Forsvarsministeriet
BEK nr 453 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige tjenester på domænenavnsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 452 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om net- og informationssikkerhed for visse digitale tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 429 af 04/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer
(NIS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 424 af 25/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 459 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
BEK nr 425 af 01/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet