Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 2012.0005 - Gældende
2012-5 Partsrepræsentation ved de elektroniske selvbetjeningssystemer minSU og mitUddannelseskort
FOU nr 2012.0002 - Gældende
2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler
FOU nr 2011.2005 - Gældende
2011 20-5 Kommune skulle ikke kontrollere om fuldmagt for ejerforening var korrekt underskrevet
FOU nr 2011.1601 - Gældende
2011 16-1. Kvinde fik ikke fyldestgørende begrundelse for ændret vurdering af om hun var omfattet af personkredsen i servicelovens § 100
FOU nr 2011.0103 - Gældende
2011 1-3. Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension
FOU nr 2011.0102 - Gældende
2011 1-2 Krav til indholdet af begrundelsen i en sag om førtidspension
FOU nr 2010.1803 - Gældende
2010 18-3. Aktindsigt i interne dokumenter fra tilsynsbesøg på friskole
FOU nr 2010.1802 - Gældende
2010 18-2. Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r)
FOU nr 2010.1201 - Gældende
2010 12-1 Aktindsigt i forbehandleres navne
FOU nr 2009.2002 - Gældende
2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud
FOU nr 2009.1901 - Gældende
2009 19-1. Aktindsigt i ministers kalender
FOU nr 2009.0405 - Gældende
2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven
FOU nr 2009.0403 - Gældende
2009 4-3. Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer
FOU nr 2009.0103 - Gældende
2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge
FOU nr 2008.79 - Gældende
Manglende underskrift på Arbejdsskadestyrelsens breve og manglende opbevaring af brevkopier
FOU nr 2008.434 - Gældende
Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse
FOU nr 2008.360 - Gældende
Karakterfastsættelse i en klagesag en del af afgørelsen
FOU nr 2008.352 - Gældende
Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution
FOU nr 2008.303 - Gældende
Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv.
FOU nr 2008.174 - Gældende
Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel
FOU nr 2008.118 - Gældende
Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke
FOU nr 2010.2007 - Gældende
2010 20-7. Kommunes besøgsrestriktioner for pårørende til plejehjemsbeboer var en afgørelse
FOU nr 2011.1201 - Gældende
2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation.
FOU nr 2012.0013 - Gældende
2012-13. Tvivlsomt, om mundtligt tavshedspålæg kunne anses for gyldigt
FOU nr 2012.0009 - Gældende
2012-9 Afmelding fra grundforløb på teknisk skole
FOU nr 2012.0008 - Gældende
2012-8 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri
FOU nr 2012.0004 - Gældende
2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag