Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10086 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 145-12 om arbejdsskade - arbejdsgiver - anerkendelse - begrundelse
KEN nr 10084 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 143-12 om forvaltningsret - aktindsigt - lægekonsulentudtalelse - meroffentlighed - begrundelsesmangel
KEN nr 10006 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-12 om opholdskommune - flytning - stedlig kompetence - væsentlige retlige mangler - afgørelseskompetence
KEN nr 10253 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 220-11 om klage - afgørelse - kompetence - boligindretning - opgørelse af boligudgift
KEN nr 10240 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 207-11 om arbejdsskade - partshøring - partsrepræsentation - udsættelse - genvurdering - formkrav
KEN nr 10416 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 242-10 om aktindsigt - strafferetlig forfølgning - undtagelse af oplysninger
KEN nr 10239 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-10 om aktindsigt - afdød ægtefælle - fuldmagt - retlig interesse - væsentlig - individuel - personkreds
KEN nr 10723 af 01/09/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 186-09 om tavshedspligt - videregivelse af oplysninger - arbejdsgiver - udtrykkeligt samtykke
KEN nr 10643 af 01/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 103-09 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - afslag - manglende begrundelse - ugyldig afgørelse
KEN nr 10969 af 05/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse F-2-08 om ansøgning - kontanthjælp - myndighedens pligt - videregivelse
KEN nr 10968 af 05/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse F-1-08 om indgribende afgørelse - klagefrist - manglende klagevejledning - mundtlig afgørelse - suspension - sygedagpenge
KEN nr 9334 af 25/07/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-32-03 om boligindretning - retablering - ramper - valg af boligindretning - ejerbolig - borgerinddragelse - begrundelse - leddegigt
KEN nr 9446 af 15/06/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-57-94 om aktindsigt - part - samværsbegrænsning - psykolograpport