Søgeresultat


Søgningen fandt 103 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10734 af 01/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 198-09 om kontanthjælp - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - arv - uskiftet bo
KEN nr 10722 af 01/09/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 184-09 om kontanthjælp - fradrag - udeblivelse - jobsamtale - ikke rimelig grund - aktivering
KEN nr 10720 af 01/09/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 182-09 om kontanthjælp - ophold i udlandet - særlige tilfælde - ganske særlige forhold
KEN nr 10716 af 01/09/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 178-09 om revalidering - personkreds - døv - erhvervsrettede foranstaltninger
KEN nr 10707 af 03/08/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 168-09 om kontanthjælp - formue - indfrielse af gæld - uforsvarlig økonomi
KEN nr 10705 af 03/08/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 166-09 om kontanthjælp - ejerbolig - friværdi - let omsættelig formue - lånemuligheder
KEN nr 10701 af 03/08/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt behov - retskrav
KEN nr 10699 af 03/08/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 160-09 om rimelig begrundet enkeltudgift - social begivenhed. - personkreds - dødsfald
KEN nr 10660 af 28/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 120-09 om kontanthjælp - udmåling - ægtefælle - ophold i udlandet
KEN nr 10658 af 28/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 118-09 om kontanthjælp - enkeltydelser - overlevelseshjælp - hjælp til forsørgelse - standsning - ægtefæller
KEN nr 10655 af 01/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-09 om ledighedsydelse - afholdelse af ferie - ansøgningstidspunkt
KEN nr 10644 af 01/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 104-09 om ledighedsydelse - ophold i udland - EU regler - grænsegænger
KEN nr 10642 af 01/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 102-09 om enkeltudgift - babyudstyr - samlever - økonomisk vurdering - SU-lån
KEN nr 10625 af 27/03/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-09 om kontanthjælp - nedsættelse af hjælpen - loft over hjælpen - barsel - SU
KEN nr 10622 af 27/03/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 81-09 om ledighedsydelse - ferie - beregning
KEN nr 10621 af 27/03/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 80-09 om ledighedsydelse - fradrag - lønindtægt - hjemmel - time for time
KEN nr 10619 af 27/03/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-09 om medicinudgifter - gensidig forsørgelsespligt - ægtefæller - rådighedsbeløb
KEN nr 10588 af 10/02/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 42-09 om engangshjælp - bagudbetalt kontanthjælp - udeblivelse - uden rimelig grund - uden forsørgelse - ny aktivering
KEN nr 10580 af 10/02/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-09 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - honorarer - diæter
KEN nr 10566 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 20-09 om samværsudgifter - pensionist - specialregel
KEN nr 10562 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-09 om medicinudgifter - kontanthjælp - rådighedsbeløb - konkret skøn
KEN nr 10559 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-09 om kontanthjælp - rimeligt begrundede enkeltudgifter - husleje - fravær uden rimelig grund - fradrag - afgørende betydning
KEN nr 10900 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-31-08 om sygebehandling - tandbehandling - SU - studielån
KEN nr 10898 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-28-08 om kontanthjælp - sanktioner - nedsættelse - udeblivelse - kontaktsamtale - fax - genopretning
KEN nr 10897 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-27-08 om kontanthjælp - aktivering - udeblivelse - rimelig grund - sygt barn
KEN nr 10896 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-26-08 om fleksjob - ledighedsydelse - selvforskyldt ledig - opfyldelse af optjeningskrav
KEN nr 10895 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-24-08 om kontanthjælp - nedsættelse - jobsamtale - udeblivelse - manglende navn på døren - risikoafvejning
KEN nr 10894 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-23-08 om sygebehandling - alkoholmisbrug - behandling uden for det offentlige behandlingssystem
KEN nr 10892 af 13/11/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-21-08 om revalidering - byggetekniker - bygningskonstruktør - rygskade - jobmuligheder
KEN nr 10891 af 10/11/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-20-08 om kontanthjælp - supplerende - sygedagpenge - indretningssynspunktet - ingen indtægtsnedgang
KEN nr 10889 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-18-08 om barnedåb - fader - fødsel - samværsudgifter - spædbarn - særlige forhold - udlandet
KEN nr 10888 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-17-08 om enkeltudgift - kontanthjælp - løbende udgifter - sommerferie - studerende - ubrudt uddannelsesforløb
KEN nr 10886 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-15-08 om formue - kontanthjælp - tilbagebetalingspligt - uforsvarlig økonomi
KEN nr 10885 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-14-08 om kontanthjælp - familiemedlem - kortvarigt ophold - sygdom - særlige forhold - udland
KEN nr 10884 af 02/09/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-13-08 om enkeltudgift - fraflytningsregning - kontanthjælp
KEN nr 10882 af 05/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-11-08 om revalidering - arbejdsmarkedets behov - erhvervsmæssig erfaring - håndlidelse - personkreds - pædagog - pædagogmedhjælper - ung person
KEN nr 10880 af 05/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-9-08 om 18 år - borgers medvirken - kommunens vejledningspligt - kontanthjælp - officialmaksimen - specialskole
KEN nr 10879 af 05/07/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-8-08 om godkendt jobplan - revalideringsydelse - tilkendelsestidspunkt
KEN nr 10878 af 31/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-08 om indtægt fra fleksjob - mod bedre vidende - tilbagebetaling - tilsidesættelse af oplysningspligt
KEN nr 10877 af 01/05/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-6-08 om kontanthjælp - psykisk lidelse - ung under 25 år - voksen sats - diagnose
KEN nr 10876 af 28/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-4-08 om personkreds - statens uddannelsesstøtte - sygdom - behandling - færdiggørelse af studie - revalidering
KEN nr 10641 af 04/10/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-29-05 om tilbud fra Arbejdsformidlingen - ikke tilstrækkeligt tilbud - jobplan - uddannelsesbetingede udgifter - kompetence - revalidering
KEN nr 9934 af 22/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-57-03 om merudgift - rimeligt begrundet enkeltudgift - handicap - voksen - advokatsalær - administrative klagesystem - helhedsvurdering - officialmaksime - pensionssag
KEN nr 9931 af 05/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-53-03 om frivillige foranstaltninger - næsten 18-årig - selvstændig bolig - konkret skøn - forældremyndighedsindehaverens forsørgerpligt - nævnets efterprøvelse - særlige forhold
KEN nr 9293 af 01/07/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-27-03 om særlige udgifter - nødvendig følge af uddannelsen - computer - revalidering
KEN nr 9246 af 02/07/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-22-02 om erhvervsplan - forrevalidering - uafklaret erhvervsmæssigt sigte - revalidering
KEN nr 9248 af 01/09/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-32-01 om omsætning - ophør af revalideringsydelse - revalidering - selvstændig virksomhed
KEN nr 9229 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-01 om arbejdsredskab - arbejdspladsinventar - specialbord og specialstol - uddannelse på VUC - revalidering
KEN nr 9387 af 15/05/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-2-99 om aktivering - jobtræning - særlige omstændigheder - skøn
KEN nr 9241 af 15/01/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-5-99 om erhvervsplan - bachelorgrad - kandidatuddannelse - revalideringsydelse
KEN nr 9792 af 15/01/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-3-99 om kontanthjælp - varmeefterregning - særlig støtte - tidligere bolig
KEN nr 9270 af 15/12/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-103-98 om kontanthjælp - ændring i forholdene - ægtefælle pensionist - hjemmearbejdende husmor
KEN nr 9266 af 15/10/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-93-98 om kontanthjælp - sygdom - hidtidig lønindtægt - social begivenhed
KEN nr 9265 af 15/10/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-91-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - oplysningspligt - fuldmagt
KEN nr 9241 af 15/05/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-49-98 om kontanthjælp - børnetilskud - børnebidrag - børnefamilieydelse - briller - løn under sygdom - indtægtsopgørelse - hjælp i særlige tilfælde - åbenbart urimelig
KEN nr 9240 af 15/05/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-48-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - henstand - afdrag - resterende del
KEN nr 9239 af 15/05/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-47-98 om kontanthjælp - social begivenhed - rådighedsforpligtelse - ledighed
KEN nr 9234 af 15/04/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-39-98 om kontanthjælp - udmåling - ung hjemmeboende - hospitalsindlæggelse - fradrag for værdi af kost
KEN nr 9230 af 15/03/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-32-98 om kontanthjælp - formue - friværdi - lån - ejerbolig
KEN nr 9228 af 15/03/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-30-98 om kontanthjælp - hjemmeboende - ung - selvstændig lejlighed
KEN nr 9227 af 15/03/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-29-98 om kontanthjælp - registreret partnerskab - garantierklæring - social begivenhed
KEN nr 9226 af 15/03/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-28-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - rimelig begrundet enkeltudgift - skurvogn - almindelig bolig - indskud
KEN nr 9217 af 15/02/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-7-98 om kontanthjælp - indgåelse af ægteskab - social begivenhed - opholdstilladelse - flygtningestatus
KEN nr 9311 af 15/11/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-148-97 om kontanthjælp - rådighed - selvstændig erhvervsdrivende - opstart af virksomhed - bierhverv - fuldtidsbeskæftigelse
KEN nr 9308 af 15/09/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-129-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - bruttobeløb - indtræden i overskydende skat - ægtefællehæftelse
KEN nr 9307 af 15/09/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-127-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - bortfald - forældelse
KEN nr 9305 af 15/09/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-125-97 om kontanthjælp - rådighed - administration - udbetalingsperiodens længde
KEN nr 9304 af 15/09/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-123-97 om kontanthjælp - udland - åbenbart urimelig - bohave - rimelig begrundet enkeltudgift - flytning - skøn
KEN nr 9300 af 15/07/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-109-97 om kontanthjælp - formue - tilbagebetaling - oplysningspligt - erstatningsopgørelse - transport til 3. mand
KEN nr 9299 af 15/07/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-108-97 om kontanthjælp - studielån - studerende ægtefælle - social begivenhed - supplerende kontanthjælp
KEN nr 9298 af 15/07/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-107-97 om kontanthjælp - sygebehandling - enkeltudgifter - hormonbehandling - graviditet
KEN nr 9290 af 15/05/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-82-97 om kontanthjælp - forsørgelsesgrundlag - udmåling - børnetilskud - børnefamilieydelse - overførelse af forældremyndighed
KEN nr 9289 af 15/05/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-80-97 om kontanthjælp - formue - mod bedre vidende - samme tidsrum og samme formål - driftstabserstatning
KEN nr 9288 af 15/05/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-76-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - fristoverskridelse - klagefrist - skriftlig afgørelse - forlængelse af klagefrist - tilbagebetalingserklæring - manglende begrundelse
KEN nr 9287 af 15/04/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-73-97 om samtykke - boligløs - boligmæssig forbedring - prøveløsladt - hårdt belastet miljø - flytning
KEN nr 9286 af 15/04/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-72-97 om samlever - udland - flyttehjælp - varigt arbejde - særlig tilknytning til vedkommende land
KEN nr 9283 af 15/04/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-68-97 om kontanthjælp - beregning - enkeltudgifter - renteudgifter - behovsvurdering - skattemæssig værdi
KEN nr 9277 af 15/02/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-30-97 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - beregning - overskud
KEN nr 9276 af 15/02/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-28-97 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - social begivenhed - arbejdsforhold - delvist ophør
KEN nr 9272 af 15/02/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-22-97 om kontanthjælp - beklædning - indtægt - orlov - arbejdsdusør - strafafsoner - enkeltudgifter
KEN nr 9271 af 15/02/1997 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-21-97 om flyttehjælp - boligmæssig forbedring - depositum - forudsigelig udgift - livsførelse - huslejeudgift
KEN nr 9294 af 15/10/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-137-96 om kontanthjælp - flyttehjælp - boligmæssig forbedring - opsigelse - boligretten
KEN nr 9293 af 15/10/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-133-96 om alder - samtykke - boligløs - boligmæssig forbedring - flytning
KEN nr 9292 af 15/09/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-130-96 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - bruttobeløb - supplement til værnepligtsløn - nettobeløb - økonomisk behov - kostpenge
KEN nr 9290 af 15/09/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-125-96 om kontanthjælp - åbenbart urimelig - depositum - forbedring af boligmæssige forhold - skøn
KEN nr 9289 af 15/09/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-118-96 om kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - handicappet barn - begrænset rådighed - arbejdsløs ægtefælle
KEN nr 9288 af 15/09/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-116-96 om erhvervsplan - flyttehjælp - erhvervsmæssig forbedring - påbegyndelse af uddannelse - beskæftigelse
KEN nr 9279 af 15/02/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-26-96 om kontanthjælp - formue - boligopsparing - ungdomsbolig
KEN nr 9277 af 15/02/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-20-96 om kontanthjælp - udmåling - rådgivning - særlig støtte - boligsikring
KEN nr 9276 af 15/01/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-8-96 om tilbagebetaling - flyttehjælp - pensionstilgodehavende
KEN nr 9236 af 15/12/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-134-95 om kontanthjælp - udeboende - SU-regler - ophold hos bedsteforældre
KEN nr 9231 af 15/09/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-93-95 om kompetence - domstolsafgørelse - socialbedrageri - tilbagebetalingskrav
KEN nr 9227 af 15/05/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-62-95 om kontanthjælp - rådighed - selvstændig erhvervsdrivende - produktionsomlægning - driftstab
KEN nr 9224 af 15/02/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-21-95 om flyttehjælp - boligmæssig forbedring - fremlejeperiode
KEN nr 9223 af 15/02/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-16-95 om flyttehjælp - samtykke - værelse - selvstændig bolig
KEN nr 9251 af 15/12/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-119-94 om forsørgelsesgrundlag - udmåling - forældremyndighed - overførelse - plejeforhold
KEN nr 9248 af 15/10/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-100-94 om formue - studerende - tandbehandling - hustrubidrag - b-skat - rimelig begrundet enkeltudgift
KEN nr 9245 af 15/07/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-71-94 om kontanthjælp - udmåling - tildeling - forældremyndighed - forsørgelsespligt
KEN nr 9236 af 15/03/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-31-94 om kontanthjælp - formue - åbenbart urimelig - ulovlig - indboerstatning
KEN nr 9164 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-106-93 om kontanthjælp - udmåling - driftsudgifter - opgørelse af indtægt - landmand - renteudgifter - afskrivninger - virksomhedens overskud - selvstændig virksomhed - supplerende kontanthjælp
KEN nr 9163 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-102-93 om kontanthjælp - fælles husførelse - hjælp til flytteudgifter, depositum - ligedeling
KEN nr 9162 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-96-93 om kontanthjælp - likvid formue - obligationer - let omsættelige - studiegæld
KEN nr 9156 af 15/01/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-2-93 om kontanthjælp - tilbagebetaling - gældssanering efter konkursloven - gældsstiftelse - Højesteret