Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets cirkulærer, vejledninger m.v.
BEK nr 27 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier
BEK nr 1506 af 05/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af de kongelige bygningsinspektørers arkivalier
BEK nr 1336 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos forskningsinstitutioner
BEK nr 1139 af 13/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra menighedsråd
BEK nr 1138 af 13/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra provstier og provstiudvalg
BEK nr 189 af 07/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag for opbevaring af kommunale og regionale arkivalier i Rigsarkivet
BEK nr 184 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier i kommunerne
BEK nr 183 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne
BEK nr 1640 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl.
BEK nr 1081 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos domstolene
BEK nr 266 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne
BEK nr 740 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af skanning og digitalisering af bevaringsværdige arkivalier i analog form i kommuner og regioner
BEK nr 1033 af 03/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation samt aflevering af borgerlige ægteskabsbøger
BEK nr 1007 af 20/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om arkiveringsversioner
BEK nr 979 af 03/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale videnskabsetiske komiteer
BEK nr 978 af 03/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale trafikselskaber
BEK nr 183 af 10/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier
BEK nr 177 af 05/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes arkivalier
BEK nr 1066 af 30/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier
BEK nr 343 af 06/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne
BEK nr 1284 af 06/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970
CIR1H nr 9196 af 22/03/2018 - Gældende
Cirkulære om undtagelse fra aflevering til Rigsarkivet af videnskabelige samlinger
CIS nr 10114 af 21/12/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse med tidslpan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer Til alle ministerier
CIS nr 10494 af 22/12/2016 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer
(Cirkulæreskrivelse med tidsplan for aflevering af it-systemer 2017-2018)