Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10355 af 16/07/2003 - Gældende
Ekspropriationskommissionen vedrørende mortorvejsanlæg i Jylland, Snebjerg-Herning Øst
KEN nr 10231 af 27/11/2002 - Gældende
Ekspropriation vedrørende stærkstrømsanlæg i Jylland 400 KV Smorup - Ferslev
KEN nr 10230 af 01/05/2002 - Gældende
Ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg i Jylland, Ris-Ølholm
KEN nr 10232 af 28/02/2002 - Gældende
Ekspropriationskommissionen vedrørende anlægget af motorvej mellem Odense og Svendborg (Rute 9)
KEN nr 17947 af 02/01/1997 - Gældende
Erstatning fastsat under hnesyn til genanskaffelsesprincippet, da der er tale om et nystartet, specielt erhverv
KEN nr 17901 af 12/12/1994 - Gældende
Autoværksted på fremlejet grund ikke omfattet af lejelovens regler om beskyttelse af erhvervslejemål.
KEN nr 17900 af 12/12/1994 - Gældende
Kommunal tilbagekøbsret et formuegode, der principielt kan kræves erstattet i tilfælde af ekspropriation.
KEN nr 17600 af 03/10/1994 - Gældende
Delekspropriation til vejanlæg. Mangelfuld støjafskærmning betød, at det forudsatte udendørs støjniveau på 30 db, blev over skredet.
KEN nr 17325 af 16/07/1993 - Gældende
Delekspropriation af landbrugsejendom med grusforekomster.
KEN nr 17800 af 10/12/1992 - Gældende
Delekspropriation medførte at eenfamiliehus blev værdiforringet.
AFG nr 9371 af 21/04/2009 - Gældende
Ekspropriation – afståelse af restareal
AFG nr 17900 af 21/12/1990 - Gældende
Opgørelse af erstatning for ejendomsindskrænkning set i sammenhæng med andre landbrugsmæssige ulemper.