Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
BEK nr 133 af 06/04/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved forarbejder til ekspropriationsanlæg
CIR nr 46 af 28/04/1986 - Gældende
Cirkulære om fremme af ekspropriationers berigtigelse
CIR nr 91 af 25/04/1966 - Gældende
Cirkulære om ekspropriation vedrørende fredskovspligtige arealer efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. (Til myndigheder og virksomheder, der har adgang til at foranledige foretaget ekspropriation efter ovennævnte lov)
CIR nr 7 af 11/01/1980 - Gældende
Cirkulære om udbetaling af ekspropriationserstatninger samt iværksættelse af matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse ved ekspropriationer foretaget efter reglerne i Lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
VEJ nr 17080 af 30/06/1986 - Gældende
Vejledning vedrørende matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse af linieanlæg
CIS nr 17095 af 28/10/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af retroreflekterende hellefyr
CIS nr 111 af 03/07/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om jordfordeling i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationsanlæg i medfør af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Til kommissarierne ved statens ekspropriationer og anlægsmyndigheder)
CIS nr 17105 af 15/03/1976 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forholdet mellem vejbestyrelsernes og ekspropriationskommissionernes kompetence med hensyn til overkørselstilladelser til offentlig vej
CIS nr 212 af 03/10/1974 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forholdet mellem loven om by- og landzoner og ekspropriationsprocesloven. (Til kommissorierne ved statens ekspropriotioner og anlægsmyndigheden)