Søgeresultat


Søgningen fandt 121 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9362 af 03/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-13 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - diskusprolaps
KEN nr 9361 af 03/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-13 om arbejdsskade - ulykkestilfælde - anerkendelse - mistanke om sexmisbrug
KEN nr 10123 af 30/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 183-12 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - tandskade - arbejdets forhold
KEN nr 10122 af 30/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 182-12 om arbejdsskade - forsøg på redning af menneskeliv - personkreds
KEN nr 10121 af 30/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 181-12 om arbejdsskade - personkreds - foreningsarbejde
KEN nr 10112 af 01/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 172-12 om arbejdsskade - afdød - ankeadgang - behandling - genoptagelse
KEN nr 10088 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 147-12 om arbejdsskade - dispensation fra overskridelse af fristen for anmeldelse - årsagsforbindelse - overvejende sandsynlighed
KEN nr 10087 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 146-12 om arbejdsskade - arbejdsforhold - tjenesterejse - overnatning
KEN nr 10086 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 145-12 om arbejdsskade - arbejdsgiver - anerkendelse - begrundelse
KEN nr 10085 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 144-12 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - transportudgifter - tabsbegrænsningspligt
KEN nr 10058 af 15/08/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 117-12 om tilbagebetaling - modregning - tilskadekomstpension - dobbelt forsørgelse - tjenestemænd
KEN nr 10057 af 01/08/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 116-12 om arbejdsskade - personkreds - territorialprincippet - vandrende arbejdstager - EU/EØS
KEN nr 10051 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - deltid - nedsat funktionsevne
KEN nr 10050 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 109-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - død før anmeldelse - lovhjemmel - overgangsbeløb - tab af forsørger
KEN nr 10041 af 01/06/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 100-12 om arbejdsskade - personkreds - barselsorlov - psykisk ulykke - arbejdets forhold
KEN nr 10040 af 01/06/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-12 om arbejdsskade - erstatning - krav efter renteloven
KEN nr 10038 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-12 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser
KEN nr 10037 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-12 om arbejdsskade - tilbagebetaling - aendring til skade - dobbeltforsørgelse - modregning
KEN nr 10036 af 01/05/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - årsløn - ligebehandling
KEN nr 10008 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 66-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - depression - stress
KEN nr 9972 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - genoptagelse - forudbestående
KEN nr 9971 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-12 om arbejdsskade - anmeldelsesprocedure - forsikringsforhold - aftale - dispensation
KEN nr 9957 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-12 om arbejdsskade - forsikringspligtig arbejdsgiver - fodbold
KEN nr 9956 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 14-12 om arbejdsskade - varigt mén - flere skader - multiple skader - méntabel
KEN nr 9955 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-12 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - astma - dokumentation
KEN nr 9954 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-12 om arbejdsskade - saerlig godtgoerelse - personkreds - efterladte - soester
KEN nr 9953 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-12 om arbejdsskade - saerlig godtgoerelse - grov uagtsomhed - dødsfald
KEN nr 9952 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-12 om arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsaettelse af engangsbeloeb til individuelt tilpassede sko_skoindlaeg
KEN nr 9951 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-12 om arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsaettelse af engangsbeloeb til individuelt tilpassede sko_skoindlaeg
KEN nr 9950 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 8-12 om arbejdsskade - hjælpemidler - fremtidige udgifter - Fastsaettelse af engangsbeloeb til individuelt tilpassede sko_skoindlaeg
KEN nr 9949 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - méngrad - psykiske symptomer efter fysiske skader - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - andre psykiske belastninger
KEN nr 9948 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - reaktivering af forudbestaaende PTSD - fangelejr
KEN nr 9947 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 5-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - tilbagevendende psykisk sygdom - psykose
KEN nr 9946 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - genoptagelse - manglende tids- og aarsagsmaessig sammenhaeng - private belastninger - ikke yderligere erstatning
KEN nr 9945 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 3-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - diffuse gener - erhvervsevnetab mindre end 15 procent
KEN nr 9944 af 03/01/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 2-12 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - psykiske symptomer efter fysiske skader - afskedigelse - manglende aarsagssammenhaeng
KEN nr 10240 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 207-11 om arbejdsskade - partshøring - partsrepræsentation - udsættelse - genvurdering - formkrav
KEN nr 10239 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 206-11 om arbejdsskade - erhvervssygdom - indeklimasymptomer
KEN nr 10238 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 205-11 om arbejdsskade - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid
KEN nr 10237 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 204-11 om arbejdsskade - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid
KEN nr 10236 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 203-11 om arbejdsskade - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid
KEN nr 10235 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 202-11 om arbejdsskade - nedsættelse - godtgørelse - erstatning - selvforskyldt beruselse.
KEN nr 10234 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 201-11 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - slidgigt i begge hofteled - krav til diagnose - lovens anvendelsesomraade
KEN nr 10233 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 200-11 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - slidgigt i begge hofteled - inddragelse af udsaettelse i England - EF-forordningen
KEN nr 10232 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 199-11 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdomme - slidgigt i begge hofteled - krav til diagnose - lovens anvendelsesomraade
KEN nr 10212 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 175-11 om arbejdsskade - personkreds - plejevederlag - pasning af døende - ansættelsesforhold
KEN nr 10210 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 173-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - forudbestående - mèn
KEN nr 10209 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 172-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - midlertidig - rådighed for arbejdsmarkedet - arbejdsløshedsunderstøttelse
KEN nr 10208 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 171-11 om arbejdsskade - tabsbegrænsningspligt - tab af erhvervsevne
KEN nr 10206 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 169-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - årsløn - skattefri rejsegodtgoerelse
KEN nr 10204 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 167-11 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser
KEN nr 10203 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 166-11 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser
KEN nr 10202 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 165-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn
KEN nr 10145 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 107-11 om personkreds - forsoegsperson - forsoegspatient - erhvervssygdom - patient
KEN nr 10144 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 106-11 om arbejdsskade - erstatning - tilbagebetaling - aendring til skade - ulovbestemt - god tro
KEN nr 10143 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 105-11 om arbejdsskade - varigt mén - flere skader - multiple skader - méntabel
KEN nr 10142 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 104-11 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - psykisk skade - beredskab hos fagpersoner - nedre grænse
KEN nr 10128 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-11 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - helbredende virkning - genoptræning - hjerneskade
KEN nr 10127 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-11 om arbejdsskade - personkreds - vagtlæge - selvstændig
KEN nr 10126 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-11 om arbejdsskade - arbejdets forhold - tjenesterejse - udstationering
KEN nr 10125 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 87-11 om arbejdsskade - personkreds - sikringspligtig arbejdsgiver
KEN nr 10124 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-11 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - tennisalbue - computerarbejde - teknisk tegner - arbejde med mus - forelaeggelse for Erhvervssygdomsudvalget
KEN nr 10122 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 84-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - social ydelse - § 56-ordning - Østre Landsret
KEN nr 10110 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-11 om arbejdsskade - personkreds - antaget til arbejde - ulykke - foreningsmedlem - sædvanligt foreningsarbejde - motocrossklub
KEN nr 10109 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-11 om arbejdsskade - genopretning - tilkendelsestidspunkt - kapitaliseringsfaktor - tab af erhvervsevne
KEN nr 10108 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-11 om arbejdsskade - varigt mén - dødsfald - retsvirkningstidspunkt
KEN nr 10068 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-11 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - forsikringsordning - faktisk udgift - betaling
KEN nr 10057 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksydelse - ledighedsydelse - fleksjob - lovhjemmel
KEN nr 10056 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 17-11 om erhvervssygdom - uden for erhvervssygdomsfortegnelsen - anerkendelse - brystkræft - natarbejde - mand
KEN nr 10430 af 23/12/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 256-10 om ulykke - tilbud om vejledning og opkvalificering - aktiv - beskæftigelsesindsats - rette forsikringsselskab - nytteværdi - personkreds
KEN nr 10429 af 23/12/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 255-10 om arbejdsskade - færden - på vej til eller fra arbejde - privat hændelse
KEN nr 10428 af 23/12/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 254-10 om arbejdsskade - arbejdsforhold - firmaarrangementer - afgrænsning mellem arbejde og fritid
KEN nr 10424 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 250-10 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - tyggeskade - forøget risiko
KEN nr 10423 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 249-10 om arbejdsskade - anerkendelse - tyggeskade - ulykke - forøget risiko - tandskade - arbejdets forhold
KEN nr 10422 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 248-10 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob - lovhjemmel
KEN nr 10421 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 247-10 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob - lovhjemmel
KEN nr 10420 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 246-10 om arbejdsskade - varigt mén - afledte følger - hjælpemidler - årsagssammenhæng
KEN nr 10380 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 204-10 om arbejdsskade - ulykke - virksomhedspraktik - lov om social service - saerlig stoette til boern og unge - nytteværdi - personkreds
KEN nr 10369 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 193-10 om arbejdsskade - selvstændige - forsikret - medregnet belastningsperiode ved vurdering af erhvervssygdom
KEN nr 10368 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 192-10 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - hændelse/påvirkning - overfald - arbejdets forhold
KEN nr 10367 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 191-10 om arbejdsskade - ulykke - personskade - påvirkning/hændelse - årsagssammenhæng - anerkendelse
KEN nr 10366 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 190-10 om erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn
KEN nr 10365 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 189-10 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - slidgigt i tommelrodled
KEN nr 10364 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 188-10 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - slidgigt i tommelrodled
KEN nr 10363 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 187-10 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - slidgigt i tommelrodled
KEN nr 10361 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 185-10 om arbejdsskade - personkreds - vikar - EU/EØS - omfattet af loven
KEN nr 10360 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 184-10 om arbejdsskade - personkreds - vikar - EU/EØS - omfattet af loven
KEN nr 10333 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 155-10 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - løbende erstatning - tilkendelsestidspunkt
KEN nr 10331 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 153-10 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter - kviksølv
KEN nr 10330 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 152-10 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter - kviksølv
KEN nr 10329 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 151-10 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter - kviksølv
KEN nr 10328 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 150-10 om arbejdsskade - erhvervssygdom - tandklinikassistenter - kviksølv
KEN nr 10327 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 149-10 om arbejdsskade - tilbagebetaling - erstatning
KEN nr 10326 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 148-10 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - beregning
KEN nr 10325 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 147-10 om arbejdsskade - tjenestemandspension - tilskadekomstpension - fradrag
KEN nr 10305 af 31/05/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 124-10 om arbejdsskade - anmeldelsesfrist - forsikringsmægler - dispensation - rimelig grund
KEN nr 10291 af 30/04/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-10 om arbejdsskade - anerkendelse - genoptagelse - anmeldelsesfrist - processuelt sagsbehandlingsskridt - nye oplysninger
KEN nr 10290 af 30/04/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 109-10 om arbejdsskade - overgangsbeløb - afdød - forsørgertabserstatning - samboende
KEN nr 10232 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-10 om arbejdsskade - personkreds - EU - EØS - international transportarbejder
KEN nr 10231 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 46-10 om arbejdsskade - behandlingsudgifter - genoptagelse indenfor 5 års fristen - Højesterets dom af 22. april 2009 - tandbehandling
KEN nr 10230 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-10 om arbejdsskade - personkreds - familiepleje - omfattet af loven
KEN nr 10229 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-10 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - arbejdets forhold - kådhed - sneboldkast
KEN nr 10213 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-10 om arbejdsskade - ulykke - arbejdets forhold - til og fra arbejde
KEN nr 10192 af 29/01/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-10 om arbejdsskade - afgørelsesbegrebet - erstatningsopgørelse - Folketingets Ombudsmand
KEN nr 10800 af 30/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 266-09 om arbejdsskade - anerkendelse - erhvervssygdom - tryksår
KEN nr 10780 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 245-09 om arbejdsskade - afgørelsesbegrebet - frist for genoptagelse
KEN nr 10779 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 244-09 om arbejdsskade - personkreds - håndsrækning
KEN nr 10778 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 243-09 om arbejdsskadesikring - personkreds - medarbejderrepræsentant - bestyrelse
KEN nr 10777 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 242-09 om arbejdsskade - prøvelsesadgang - fastholdelsescenter - revalidering - rundbordssamtale
KEN nr 10776 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 241-09 om arbejdsskade - den sikrede personkreds - interessentskab - anpartsselskab - antagelsesforhold - selvstændigt erhvervsdrivende - lønmodtager
KEN nr 10775 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 240-09 om arbejdsskade - arbejdets forhold - rygepause - privat ærinde - i arbejdstiden - arbejdet afbrudt
KEN nr 10774 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 239-09 om arbejdsskade - genoptagelse indenfor 5 års fristen - varigt mén - tab af erhvervsevne - Højesterets dom af 22. april 2009
KEN nr 10773 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 238-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft
KEN nr 10772 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 237-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft
KEN nr 10771 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 236-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - frisør - kræft
KEN nr 10770 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 235-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft
KEN nr 10769 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 234-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft
KEN nr 10768 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 233-09 om arbejdsskade - årsløn - nyuddannet - mindsteløn - skøn
KEN nr 10767 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 232-09 om arbejdsskade - personkreds - håndsrækning - familie - antaget til arbejde
KEN nr 10766 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 231-09 om arbejdsskade - håndsrækning - personkreds - familie - antaget til arbejde
KEN nr 10755 af 30/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 220-09 om arbejdsskade - varigt mén - tab af særlige færdigheder - daglig livsførelse - fravigelse af méntabellen