Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1421 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 13, i lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love
BEK nr 938 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
(ØR-bekendtgørelsen)
BEK nr 1512 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1234 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber
BEK nr 1592 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer
BEK nr 1227 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)
BEK nr 159 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
BEK nr 158 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed
BEK nr 157 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål
BEK nr 156 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning
BEK nr 772 af 16/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
BEK nr 319 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber
SKR nr 9571 af 10/11/2011 - Gældende
Vedtægter for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Fondens status, navn og hjemsted