Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9288 af 19/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. manglende indeholdelse af A-skat - hæftelse
KEN nr 9226 af 15/12/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. lønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring
KEN nr 10034 af 31/08/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelse – betalingsevnevurdering – frivilligt fastsat ægtefællebidrag
KEN nr 10032 af 26/08/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelse - betalingsevnevurdering - tilbagebetaling af kontanthjælp og underholdsbidrag - afdragsordning
KEN nr 10224 af 12/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. pålæg om lønindeholdelse for offentlig gæld
KEN nr 10313 af 14/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. modregning i overskydende for fra studiegæld
KEN nr 10654 af 12/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. lønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning
KEN nr 10646 af 02/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i overskydende skat for momskrav
KEN nr 10883 af 31/08/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse
KEN nr 10887 af 24/07/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelsesprocent – lønindholdelse – betalingsevne
AFG nr 10167 af 18/12/2018 - Gældende
Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
AFG nr 9300 af 24/04/2018 - Gældende
Arbejdsmarkedsbidrag - konkurrenceklausul
AFG nr 9812 af 21/06/2016 - Gældende
Profit sharing-lån, medarbejder