Søgeresultat


Søgningen fandt 68 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9999 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 57-12 om flyttehjælp - udland - særlig tilknytning - erhvervsmæssig forbedring - boligmæssig forbedring - rådighedsbeløb
KEN nr 10001 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-12 om enkeltydelser - ansøgningstidspunkt - videregivelse - risikoafvejning
KEN nr 10000 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 58-12 om engangshjælp - kontanthjælp - ansøgningstidspunkt - bagudbetalt - beregning
KEN nr 9983 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 41-12 om revalideringsydelse - fradrag - legat - kunstnerisk udstillingsvirksomhed
KEN nr 9982 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 40-12 om revalideringsydelse - fradrag - praktikperiode - feriepenge
KEN nr 9981 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-12 om kontanthjælp - tilbagebetaling - bortfald - forældelse
KEN nr 9980 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 38-12 om kontanthjælp - starthjælp - EU-ret - arbejdstager
KEN nr 9979 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 37-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle pensionist - indretningssynspunktet
KEN nr 9978 af 01/02/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-12 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - samlivsophør - separation - økonomisk sikkerhedsnet
KEN nr 10247 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 214-11 om kontanthjælp - tilbagebetaling - oplysningspligt - bortfald af anden ydelse
KEN nr 10246 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 213-11 om kontanthjælp - ægtefæller - supplerende kontanthjælp - hjemmel - udbetaling
KEN nr 10245 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 212-11 om revalidering - uddannelse - begrænsninger i arbejdsevnen - afspændingspædagog - Arbejdsmarkedsbalancen
KEN nr 10227 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 193-11 om kontanthjælp - udlandet - starthjælp - opholdskrav - beregning - ophold i udland - humanitær mission - militær mission - udsendt af offentlig myndighed
KEN nr 10226 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 192-11 om ledighedsydelse - rimeligt tilbud om fleksjob - afslag - sanktioner - rådighed
KEN nr 10225 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 191-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold
KEN nr 10224 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 190-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold
KEN nr 10222 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 188-11 om kontanthjælp - udland - udbetaling - optjeningsprincip
KEN nr 10201 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 164-11 om brøkdelspension - supplement - Ankestyrelsens principafgørelse - praksisændring - virkningstidspunkt
KEN nr 10182 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 145-11 om kontanthjælp - varetægtssurrogat - hospital for sindslidende - psykiatrisk hospital
KEN nr 10180 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 143-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - tilmelding til Jobnet - manglende bekræftelse - jobsøgning
KEN nr 10179 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 142-11 om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan - varighed
KEN nr 10178 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 141-11 om ledighedsydelse - rådighed - førtidspension
KEN nr 10171 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 134-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse - ændring af mødetidspunkt
KEN nr 10170 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 133-11 om særlig støtte til boligudgifter - social begivenhed - sygedagpenge
KEN nr 10169 af 31/08/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 132-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - arbejdsophør
KEN nr 10141 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 103-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - EU-borger - registreringsbevis - opholdsbevis - lovligt ophold - arbejdstager
KEN nr 10140 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 102-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold - familiemedlem - samlever
KEN nr 10139 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-11 om kontanthjælp - enkeltudgifter - flytning - 18 år - hjemmeboende - boligløs - husvild
KEN nr 10138 af 30/06/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 100-11 om revalidering - indtægt - selvstændig virksomhed
KEN nr 10113 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 75-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - arbejdsophør
KEN nr 10112 af 31/05/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - arbejdsophør
KEN nr 10100 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-11 om kontanthjælp - formue - livsforsikring
KEN nr 10098 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-11 om kontanthjælp - udmåling - beregning - gift - samlivsophør - plejehjem
KEN nr 10097 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-11 om ledighedsydelse - fradrag - tjenestemandspension - forhøjelse - arbejdsskade - tilskadekomstpension
KEN nr 10095 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-11 om kontanthjælp - udmåling - udeboende - under 25 år - barn anbragt uden for hjemmet
KEN nr 10078 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-11 om hjælp til forsørgelse - formue - beregning - økonomisk behov - periodens længde
KEN nr 10077 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 38-11 om kontanthjælp - tilbagebetalingserklæring - underskrift - tilbagebetalingskrav - dokumentation
KEN nr 10065 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-11 om ledighedsydelse - standsning - rådighed - fleksjob
KEN nr 10046 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-11 om revalidering - bachelor i jura - ryglidelse
KEN nr 10045 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse
KEN nr 10044 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 5-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse
KEN nr 10043 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-11 om kontanthjælp - fradrag - fremtidig ydelse - hjemmel
KEN nr 10042 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 3-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift forsørger
KEN nr 10041 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger
KEN nr 10040 af 31/01/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift - varierende lønindtægter
KEN nr 10377 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 201-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - særlige udgifter - befordringsudgifter - taxa
KEN nr 10375 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 199-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - skriveredskaber - særlige udgifter
KEN nr 10351 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 174-10 om revalideringsydelse - studieophold i udlandet
KEN nr 10319 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 139-10 om kontanthjælp - udland - nære pårørende - psykisk sygdom
KEN nr 10292 af 31/05/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-10 om revalidering - jobplan - ændring - ledighed
KEN nr 10268 af 30/04/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-10 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - efterløn
KEN nr 10267 af 30/04/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-10 om revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer
KEN nr 10225 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 40-10 om rejseudgifter - børn - udlandet - uden samtykke - politianmeldelse - ansøgning
KEN nr 10224 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-10 om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan
KEN nr 10223 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 38-10 om revalidering - personkreds - erhvervsmæssig uddannelse - erfaring - skulderlidelse
KEN nr 10222 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 37-10 om brøkpension - supplerende kontanthjælp - udmåling - forsørgelsespligt - ikke EU/EØS
KEN nr 10205 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 17-10 om ledighedsydelse - sanktioner - hjemmel - ugyldighed - standsning
KEN nr 10204 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-10 om starthjælp - ophold i udlandet - ganske særlige forhold - samvær - dom
KEN nr 10203 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-10 om revalidering - personkreds - uddannelse - revalideringstilbud
KEN nr 10201 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-10 om ledighedsydelse - fratrædelsesgodtgørelse - overenskomst - fradrag
KEN nr 10200 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-10 om økonomisk hjælp - husleje - varetægtsfængslet - bopæl i Sverige
KEN nr 10196 af 29/01/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-10 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus - afledet ret - samlevende - familiemedlemmer
KEN nr 10193 af 29/01/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 3-10 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - jobplan - begrundelse
KEN nr 10784 af 30/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 250-09 om kontanthjælp - enkeltydelser - overlevelseshjælp - hjælp til forsørgelse - separation
KEN nr 10817 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 227-09 om revalidering - personkreds - faglært - bredere vurdering
KEN nr 10743 af 30/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 208-09 om revalidering - personkreds - faglært - bredere vurdering - passende arbejde
KEN nr 10742 af 30/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 207-09 om starthjælp - kontanthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus - studerende
KEN nr 9243 af 15/01/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-9-99 om kontanthjælp - formue - børneopsparing - banklån