Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 2011.1405 - Gældende
2011 14-5. Oplysningerne i Vetstat er miljøoplysninger
FOU nr 2011.1102 - Gældende
2011 11-2 Identifikationskravet i miljøoplysningsloven
FOU nr 2011.1101 - Gældende
2011 11-1. Gebyr for udtræk af CHR-registeret
FOU nr 2011.0901 - Gældende
2011 9-1 Ophavsret ikke til hinder for indsigt i database
FOU nr 2010.0901 - Gældende
2010 9-1 Aktindsigt i oplysninger om risikovirksomheder
FOU nr 2009.0904 - Gældende
2009 9-4. Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger
FOU nr 2009.0901 - Gældende
2009 9-1. Indsigt i Danmarks Højdemodel. Ophavsret. Miljøoplysningsloven
FOU nr 2008.191 - Gældende
Aktindsigt i miljøoplysninger om røggasaffald
FOU nr 2007.315 - Gældende
Afslag på aktindsigt i navne på dyrlæger der havde udskrevet meget penicillin
FOU nr 2006.529 - Gældende
Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
FOU nr 2014.0027 - Gældende
2014-27. Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger
FOU nr 2012.0021 - Gældende
2012-21. Oplysninger om forekomsten af en bakterie anset for miljøoplysninger
FOU nr 2013.0013 - Gældende
2013-13. Inddragelse af hensyn til validitet i forbindelse med vurdering af meroffentlighed
FOU nr 2014.0008 - Gældende
2014-8. Oplysninger om, hvilke svinebesætninger der var smittet med en multiresistent bakterie, kunne ikke undtages fra aktindsigt
FOU nr 2014.0004 - Gældende
2014-4. Afslag på aktindsigt i oplysninger om afstamning og foreløbige prøveresultater for GMO-majs