Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 711 af 11/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse og behandling af oplysninger om restaurationsforbud
BEK nr 247 af 11/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om dørmænd
BEK nr 1060 af 18/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for næringsbrev og for alkoholbevilling
BEK nr 282 af 22/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ret for EF-statsborgere m.v. til næring efter næringsloven og restaurationsloven
CIR nr 77 af 24/06/1983 - Gældende
Cirkulære om ret for EF-statsborgere m.v. til næring efter næringsloven og restaurationsloven samt til visse beskikkelser (Til politimestrene, politidirektøren i København og Københavns magistrat)
CIR nr 71 af 18/04/1980 - Gældende
Cirkulære til politidirektøren i København og samtlige politimestre om tilladelse til vederlagsfri udlevering af smagsprøver af stærke drikke i forretningslokaler m. v.
CIR nr 73 af 26/04/1978 - Gældende
Cirkulære om restaurations- og hotelloven. (Til kommunalbestyrelserne, politimestrene og landsbevillingsnævnet)
CIR nr 8 af 09/01/1974 - Gældende
Cirkulære om anvendelse af beskyttet musik ved offentlige forlystelser.
CIR nr 184 af 08/08/1973 - Gældende
Cirkulære om restaurationsloven
CIR nr 222 af 10/12/1971 - Gældende
Cirkulære vedrørende bekendtgørelse om forskrifter for udøvelse af restaurationsvirksomhed i skibe og tog
CIR nr 172 af 21/09/1971 - Gældende
Cirkulære til politidirektøren i København og samtlige politimestre om § 30, stk. 1, i restaurations- og hotelloven
CIR nr 77 af 06/04/1970 - Gældende
Cirkulære vedrørende lov nr. 121 af 25. marts 1970 om restaurationsog hotelvirksomhed m.v.
SKR nr 11641 af 15/11/1983 - Gældende
Skrivelse om politiets anvendelse af restaurationslovens § 29, stk. 5, midlertidigt serveringsforbud af stærke drikke (* 1)
SKR nr 11460 af 11/08/1982 - Gældende
Om spil på automater, flipperspil, gevinstgivende i form af adgang til fortsat spil (* 1)
SKR nr 120 af 03/07/1981 - Gældende
Skrivelse om betingelser for alkoholbevilling i henhold til restaurationsloven
SKR nr 204 af 03/11/1980 - Gældende
Skrivelse vedrørende restaurations- og hotelloven
SKR nr 120 af 27/06/1975 - Gældende
Skrivelse om fremgangsmåden i tilfælde, hvor et anpartsselskab søger alkoholbevilling
SKR nr 11410 af 11/10/1974 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomat i grillforretning. (* 1).
SKR nr 11439 af 02/08/1973 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til raflekonkurrence i restauration. (* 1)
SKR nr 11269 af 17/04/1973 - Gældende
Skrivelse om retningslinjer for tilladelser til opstilling af spilleautomater i restaurationer. (* 1)
SKR nr 11447 af 08/08/1972 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til optræden med nøgendans i restaurationer. (* 1)
SKR nr 11347 af 27/06/1972 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til 'live-show'. (* 1)
SKR nr 11187 af 24/02/1972 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer. (* 1)
SKR nr 11127 af 18/01/1972 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til opstilling af spilleautomater i klublokale med restaurationsdrift. (* 1)
SKR nr 11117 af 17/01/1972 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til opstilling af spilleautomater i restaurationer. (* 1).
SKR nr 11087 af 06/01/1972 - Gældende
Skrivelse om generelle retningslinjer for tilladelser til opstilling af spilleautomater. (* 1)
SKR nr 11298 af 01/12/1971 - Gældende
Skrivelse om regler for antallet af spilleautomater i restaurationer. (* 1)
SKR nr 11148 af 09/03/1971 - Gældende
Skrivelse om opstilling af spilleautomater i forbindelse med restaurationsdrift. (* 2)
SKR nr 11350 af 12/07/1961 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til opstilling af spilleautomater i restaurationer. (* 1)
SKR nr 11100 af 04/05/1937 - Gældende
Skrivelse om tilladelse til solistoptræden på restauranter o.l. (* 1)
CIS nr 10092 af 21/12/2006 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forbud efter restaurationslovens § 31, stk. 2
Til politi og anklagemyndighed
CIS nr 11130 af 28/02/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om gevinstgivende spilleautomater
CIS nr 66 af 05/04/1982 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om restaurations- og hotelloven (Til kommunalbestyrelserne og Københavns magistrat)
RSU nr 178 af 02/10/1980 - Gældende
Industriministeriets resume af en af landsbevillingsnævnet afsagt kendelse vedrørende fornyelse af alkoholbevilling