Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets cirkulærer, vejledninger m.v.
BEK nr 818 af 13/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om aktieselskaber m.fl. love
BEK nr 390 af 20/06/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om aktieselskaber m.fl. love
BEK nr 233 af 25/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang over visse afgørelser
BEK nr 281 af 22/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fravigelse af bopælskrav m.v. i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven
BEK nr 44 af 17/01/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overførsel af filialer af udenlandske anpartsselskaber fra handelsregistrene til aktieselskabs-registret
BEK nr 464 af 18/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udenlandske aktieselskabers og anpartsselskabers adgang til at oprette filialer
BEK nr 36 af 12/01/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om slettelse af visse selskaber af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for aktie- og anpartsselskaber
CIR nr 101 af 04/07/1989 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om visse registreringer inden for selskabslovgivningen
CIR nr 100 af 04/07/1989 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse om aflevering af aktieselskabsprotokoller med tilhørende akter
VEJ nr 6 af 12/01/1981 - Gældende
Vejledning vedrørende bestemmelser om filialer af udenlandske banker og sparekasser