Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9047 af 04/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte – omgørelse af udbytteudlodning
KEN nr 9373 af 25/02/2008 - Gældende
Begæring om tvangsopløsning på grund af manglende rettidig indgivelse af årsrapport var ikke bortfaldsgrund, dvs. en sådan begæring kunne ikke sidestilles med konkurs eller betalingsstandsning. Derfor pligt til at betale g-dage.
KEN nr 10217 af 30/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Bidrag til politisk parti i forbindelse med en valgkampagne
KEN nr 18524 af 23/09/1997 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Overdragelse af en fast ejendom fra et selskab til selskabets hovedanpartshaver. Ulovligt anpartshaverlån.
AFG nr 9060 af 19/02/2002 - Gældende
Omdannelse af interessentskab til kommanditselskab
AFG nr 11715 af 28/11/2000 - Gældende
Selskab registreringsnægtet, idet aktiekapitalens indbetaling var betinget af registreringen af de aktietegnede selskaber
AFG nr 11718 af 22/11/2000 - Gældende
Anmeldt berigtigelse skulle registreres
AFG nr 11719 af 15/03/2000 - Gældende
Fordringer mod aktietegnere opstået i forbindelse med ordinære erhvervsmæssige transaktioner ikke omfattet af forbudet i aktieselskabslovens § 6, stk. 2
AFG nr 10511 af 25/11/1998 - Gældende
Det påhvilede anmelder at godtgøre, at en anmeldelse om udtræden af et bestyrelsesmedlem var lovligt besluttet. Derfor ikke hjemmel for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at kræve, at det pågældende bestyrelsesmedlem skulle anlægge søgsmål om sin aktieadk
AFG nr 10498 af 12/11/1998 - Gældende
Spørgsmål om inhabilitet af medlemmer af banks bestyrelse
AFG nr 60169 af 29/05/1998 - Gældende
Et nystiftet anpartsselskab, hvis ene stifter selv var under stiftelse, og hvor den anden stifter ikke tegnede anpartskapitalen, registreringsnægtet.
AFG nr 10510 af 12/05/1998 - Gældende
Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab
AFG nr 10509 af 12/05/1998 - Gældende
Spørgsmålet om, hvorvidt et aktieselskab under likvidation havde tilstrækkelig handleevne til at beslutte omdannelse til anpartsselskab var omfattet af ankenævnets kompetence
AFG nr 10505 af 11/05/1998 - Gældende
Stiftelse af anpartsselskab registreringsnægtet, idet der ikke forelå fornøden dokumentation for anpartskapitalens indbetaling
AFG nr 10504 af 12/02/1998 - Gældende
Stiftelse af anpartsselskab, hvis indskudskapital bestod af et uregistreret selskab, registreringsnægtet
AFG nr 60083 af 23/12/1996 - Gældende
Sikkerhedsstillelse i forbindelse med kapitalnedsættelse i en bank.
AFG nr 60077 af 31/10/1996 - Gældende
Erhvervsankenævnet ændrede den færøske registreringsmyndigheds afgørelse, idet en person med bopæl i Danmark måtte anses for at opfylde anordningens krav til direktører om bopæl "her i landet". Den pågældende havde derfor krav på at blive registreret som
AFG nr 60073 af 17/04/1996 - Gældende
Hjemmel til fusion af to sparekasser, hvor en selvejende sparekasse var den fortsættende sparekasse, således at det ophørende sparekasseaktieselskab kunne opløses uden likvidation. Spørgsmålet om partsstilling.
UDT nr 9615 af 02/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes vederlagsfrie overdragelse af et kommunalt areal til en golfbane