Søgeresultat


Søgningen fandt 48 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 18550 af 15/12/1997 - Gældende
KSL §48E-beskatning
KEN nr 18532 af 18/08/1997 - Gældende
KSL § 48E-beskatning
KEN nr 18411 af 11/11/1991 - Gældende
Skattepligt - fraflytning Grønland - dobbeltbeskatningsoverenskomst. (* 1)
KEN nr 18427 af 05/11/1991 - Gældende
Underholdsbidrag - faktisk adskillelse. (* 1)
KEN nr 18179 af 13/08/1991 - Gældende
Hustrubidrag ctr. børnebidrag. (* 1)
KEN nr 18133 af 16/04/1991 - Gældende
Separation - bodeling - aktieoverdragelse - hovedaktionærstatus.(* 1)
KEN nr 18172 af 05/04/1991 - Gældende
Skatteberegning - skatteloft - uskiftet bo. (* 1)
KEN nr 18082 af 23/01/1991 - Gældende
Skattepligt - fraflytning - hjemsted. (* 1)
KEN nr 18002 af 23/10/1990 - Gældende
Skattepligt - tilknytning - boreplatforme i udlandet.(* 1)
KEN nr 18533 af 02/08/1990 - Gældende
Begrænset skattepligt, personer, Tyskland. (* 1)
KEN nr 18520 af 10/07/1990 - Gældende
Skattepligt, luftkaptajn, bindende forhåndsbesked. (* 1)
KEN nr 18510 af 25/05/1990 - Gældende
Formue, fast ejendom, begrænset skattepligt. (* 1)
KEN nr 18857 af 23/10/1989 - Gældende
Medarbejdende ægtefælle - læger (* 1)
KEN nr 18508 af 19/07/1989 - Gældende
Skatteberegning - formueindkomst - ægtefæller (* 1)
KEN nr 18371 af 18/05/1989 - Gældende
Begrænset skattepligt - fri bil. (* 1)
KEN nr 18194 af 28/02/1989 - Gældende
Medarbejdende ægtefælle - samlivsophævelse. (* 1)
KEN nr 18087 af 02/02/1989 - Gældende
Skattepligt - fraflyttere. (* 1)
KEN nr 18810 af 14/11/1988 - Gældende
Skattepligt - begrænset - pension (* 1)
KEN nr 51593 af 12/10/1988 - Gældende
Skattepligt - begrænset. (* 1)
KEN nr 18569 af 10/08/1988 - Gældende
Arveforskud - aktiekøb - skattepligt. (* 1)
KEN nr 18553 af 04/08/1988 - Gældende
Skattepligt - personer - F 54 erklæring. (* 1)
KEN nr 18494 af 17/06/1988 - Gældende
Skattepligt - personer - arrest. (* 1)
KEN nr 18432 af 19/05/1988 - Gældende
Medarbejdende ægtefælle. (* 1)
KEN nr 51566 af 05/05/1988 - Gældende
Skattepligt - campingpladschef. (* 1)
KEN nr 18381 af 27/04/1988 - Gældende
Dødsbo - arveafkald - partielt skifte. (* 1)
KEN nr 51563 af 22/04/1988 - Gældende
Medhjælpende ægtefælle. (* 1)
KEN nr 18352 af 13/04/1988 - Gældende
Begrænset skattepligt - investeringsfond - renter. (* 1)
KEN nr 18141 af 17/03/1988 - Gældende
Lejeværdi - EF-ansat. (* 1)
KEN nr 18135 af 15/03/1988 - Gældende
Personfradrag - samlivsophør - invalidepensionist. (* 1)
KEN nr 18068 af 22/01/1988 - Gældende
Skattepligt - bopæl - ophold (* 1)
KEN nr 18935 af 22/12/1987 - Gældende
Skattepligt - Zambia - missionær (* 1)
KEN nr 18834 af 07/12/1987 - Gældende
Tilflyttere, skatteberegning.. (* 1)
KEN nr 18825 af 04/12/1987 - Gældende
Afskrivning, biler,tilflyttere. (* 1)
KEN nr 18911 af 01/12/1987 - Gældende
Medhjælpende ægtefæller (* 1)
KEN nr 18773 af 17/11/1987 - Gældende
Medhjælpende ægtefælle, vagtlæge. (* 1)
KEN nr 18770 af 16/11/1987 - Gældende
Skattepligt, fraflytter. (* 1)
KEN nr 18750 af 10/11/1987 - Gældende
Personfradrag, pensionist. (* 1)
AFG nr 18561 af 08/01/1998 - Gældende
KSL §48E-beskatning
AFG nr 18611 af 16/12/1997 - Gældende
Succession ved familieoverddragelse af afskrivningsberettigede bygninger
AFG nr 18498 af 14/08/1997 - Gældende
KSL §48E-beskatning
AFG nr 18464 af 02/05/1997 - Gældende
§ 48 E-beskatning *idrætsudøvere
AFG nr 18412 af 16/11/1995 - Gældende
Efterbeskatning i.h.t. KSL § 48 E
AFG nr 18051 af 16/10/1990 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. og den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst (* 1)
AFG nr 18925 af 20/12/1989 - Gældende
Om skattesystemerne i Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Rumænien. (* 1)
AFG nr 60359 af 06/01/1989 - Gældende
Modregning - Gældssanering (* 1)
AFG nr 18711 af 31/08/1988 - Gældende
Kuratorers og midlertidige bobestyrers adgang til at få udleveret fallanters selvangivelser. (* 1)
AFG nr 18498 af 21/06/1988 - Gældende
Dobbeltbeskatning indkomst (* 1)
AFG nr 18250 af 15/02/1988 - Gældende
Ophør af den fulde skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 1, stk. 2, kræver, at skatteyderen tager initiativ hertil. (* 1)